כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
01/05/2024 10:00 עד 22/05/2024 10:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 40 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שלישי, 28 מאי 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הכרטיסים אזלו
יום ראשון, 2 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 4 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
06/06/2024 10:00 עד 27/06/2024 10:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 40 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 9 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הכרטיסים אזלו
יום שני, 10 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 16 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 18 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 23 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום שלישי, 25 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 30 יוני 2024 : בשעה 17:00 כותר טף - משחקים ״גינת הסיפורים״ 5 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים